Eesti Hooldajate Liidu aastakonverents 2017

Kutsume Teid osalema juba traditsiooniks saanud Eesti Hooldajate Liidu aastakonverentsil, mis toimub 5. mail 2017 kella 11 - 16.30 Tallinnas,

NB! Konverentsi koht muutus: üritus toimub Hotell Euroopa konverentsikeskuses (Paadi 5, Tallinn). Ruumid on ligipääsetavad ja kohapeal on olemas parkimisvõimalus EuroPark parklas (3.50€/24h) Asukoha kaarti saab vaadata registreerimislehel.

REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD. KÕIK KOHAD ON TÄIS!

KONVERENTSI KAVA
Mobirise

Probleeme seoses sotsiaalsüsteemis toimuvaga on hetkel õhus palju. Konverentsil püüame pakkuda infot otseallikatest, anda nõu ja arutada üheskoos mitmeid üsna tuliseid teemasid:


  • Maikuus valmib Maailmapangal Eesti kohta raport, mis analüüsib meil valitsevat seisu seoses perekondade hoolduskoormusega. Tehakse ettepanekuid, kuidas riik võiks pikaajalise hoolduse küsimused senisest paremini lahendada. Kuulame ülevaadet, millised soovitused sealt on tulemas.
  • Uus töövõime hindamissüsteem on osa hinnatute jaoks toonud kaasa olukorra, kus neil tuleb asuda töötukassaga vaidlustesse. Kuulame juriidilisi näpunäiteid selle kohta, kuidas esitada vaiet või pöörduda kohtusse, aga samuti, mida silmas pidada juba taotluse esitamise käigus, et ise mitte mõne detailiga eksida.
  • Erihooldekodude reform kütab kirgi. Otsustatud on kulutada kümneid miljoneid eurosid seniste erihooldekodude sulgemiseks ja juba riiklikul hooldusel olevate klientide elamistingimuste parandamiseks, kuid perede hoole all elavate tuhandete psüühilise erivajadusega inimeste olukord on endiselt lahenduseta. Kas midagi annab muuta.
  • Eelmisel sügisel palus õiguskantsler sotsiaalkaitseministril töötada välja lahendus dementsete hooldamise probleemile. Kas ministeeriumil on ette näidata plaan? 
  • Mida tähendab, et sotsiaalkindlustusamet peatas juba veebruaris uute inimeste pääsu reha- ja erihoolekandeteenusele põhjusel, et selle aasta rahad on läbi. Mis saab edasi? Milline on lootus, et KOV-id suudavad pakkuda piisavat abi kõikidele, kes teenuseid vajavad.


NB! Tegemist on tasuta üritusega, aga sellega seoses on meil ka üks mure. Kui registreerite end, aga hiljem selgub, et te siiski ei saa osaleda, siis palun teatage sellest anne.lill@ehol.ee! Möödunud kordadel oleme pidanud ütlema hilistele registreerijatele ära, kuna kohad on täis, aga ürituse ajal on olnud saalis hulk tühje kohti. 

NB! Sel aastal ei toimu eelkonverentsi Tartus. Kõik on oodatud osalema põhikonverentsil. Soovi korral pakume abi sõidukulude katmisel. Sellisest vajadusest andke palun teada anne.lill@ehol.ee


Ootame kaasamõtlemist ja rohket osavõttu!


Tiina Kangro

Eesti Hooldajate Liidu asutaja

Riigikogu liige