Eesti Hooldajate Liidu aastakonverents 2017

5. mail 2017 hotell Euroopa konverentsikeskuses (Paadi 5, Tallinn)
best web page software


11.00 – 11.15            Sissejuhatus       Puutepunktide kuldmedali üleandmine

                                Tiina Kangro, Eesti Hooldajate Liidu asutaja, Riigikogu liige


PLOKK 1                 HOOLEKANDE KITSASKOHAD

11.15 – 11.45  Maikuus valmib Maailmapangal Eesti kohta raport, mis analüüsib meil valitsevat seisu seoses perekondade hoolduskoormusega. Millised soovitused sealt tulevad? Mis saab edasi? Riigikantselei hoolduskoormuse rakkerühma esindajad Anniki Lai ja Rauno Mäekivi


11.45 – 12.15 Rahakriis sotsiaalkindlustusametis: milline on seis ja kuidas minnakse edasi rehabilitatsiooni, abivahendite ja erihoolekande rahastamisega? Sotsiaalkindlustusameti peadirektor Egon Veermäe


12.15 – 12.45 Erihooldekodude reform kütab kirgi. Kas EL-i rahastatud DI (deinstitutsionaliseerimise) teine voor muudab teenuste arendamise kättesaadavaks ka kogukondades sündinud projektidele? Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna nõunik Raimo Saadi


12.45 – 13.15 Eelmisel sügisel palus õiguskantsler sotsiaalkaitseministril töötada välja lahendus dementsete hooldamise probleemile. Kas ministeeriumil on ette näidata plaan?  Sotsiaalministeeriumi eakatepoliitika peaspetsialist Ketri Kupper annab lühikese ülevaate, mille järel peame väiksed mõttetalgud, saalis on teemaga tegelevaid inimesi.


13.15 – 14.00 Arutelu ja küsimused-vastused ülal käsitletud teemadel. Plokis osalenutele lisandub sotsiaalkaitseminister Kaia Iva


14.30 – 15.00 Kohvipaus


PLOKK 2           TÖÖVÕIMEREFORMI AUGUD - mis toimub töövõimereformi rindel ja kuidas enda eest seista?


15.00 – 15.45 Suhtlus Töötukassa, KOV-i ja teiste vajalike asutustega: praktilised kogemused nii puudega inimese kui ka omastehooldajana. Meelika Siilsalu, kogemusnõustaja


15.45 – 16.30 Nõuandeid vaiete ja taotluste koostamiseks Töötukassale, SKA-le ja teistele vajalikele asutustele ning natuke juriidikat ka. Sven Kõllamets, kogemusnõustaja


16.30 – 17.00 Vaba arutelu, individuaalsed küsimused-vastused